تاريخ : سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 | 15:41 | نویسنده : سولمازتاريخ : دوشنبه پانزدهم مهر 1392 | 21:52 | نویسنده : سولمازتاريخ : سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 | 16:6 | نویسنده : سولماز

 

 تاريخ : سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 | 17:55 | نویسنده : سولمازتاريخ : پنجشنبه سوم اسفند 1391 | 17:37 | نویسنده : سولمازتاريخ : دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391 | 19:6 | نویسنده : سولماز

 

 

 تاريخ : سه شنبه هفدهم بهمن 1391 | 2:13 | نویسنده : سولماز

 تاريخ : دوشنبه شانزدهم بهمن 1391 | 20:4 | نویسنده : سولمازتاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 | 21:5 | نویسنده : سولماز
خیلی وقت است مرده ام...دلــــــم می خواهد ببارم،کسی نپرسد

 
چرا؟. . . توچه میفهمی. . .
این روزها ادای زنده ها را در میاورم. . .

تظاهر به شادی می کنم ، حرف میزنم مثل همه . . .

امـــــــــــــــــــــــــــا. . .

بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام

بی انصـــــــــــــــــاف...

چانه نزن ... حسرت هایم به قیمت عمرم تمام  شده. . .

 تاريخ : دوشنبه دوم بهمن 1391 | 23:39 | نویسنده : سولماز

 تاريخ : شنبه بیست و سوم دی 1391 | 15:43 | نویسنده : سولماز
تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 22:24 | نویسنده : سولماز


تاريخ : سه شنبه هفتم آذر 1391 | 19:29 | نویسنده : سولماز

 

 

هر وقت که بارون می باره تو رو کنارم می بینم

                                                     حس  می کنم پیشه منی هنوزم عاشق ترینم